Termeni și Politici

Condiții generale pentru utilizarea site-ului LeadersReunited.com

Utilizarea site-ului LeadersReunited.com de către dumneavoastră este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos, denumite generic „Termeni și condiții”, precum şi de respectarea legislației în vigoare.

Atunci când accesați site-ul, când îl parcurgeți şi îl utilizați, acceptați implicit şi necondiționat Termenii și condițiile, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea să o aveți cu S.C. HOPE FOR PAX SRL, cu toți membrii rețelei sale comerciale sau colaboratorii acesteia, ori numai cu unii dintre aceștia.

Vă rugam să citiți cu atenție Termenii și condiţiile din acest document, întrucât orice utilizare a acestui site necesită acceptarea lor de către dumneavoastră. 

 1. Modificarea Termenilor și condițiilor

Pentru a dezvolta și a menține o colaborare excelentă cu dumneavoastră, Termenii și condiţiile de utilizare se pot modifica oricând, fără niciun preaviz și fără nicio notificare. De aceea, vă rugăm să reveniți pe această pagină periodic, pentru a fi la curent cu cele mai recente modificări.

 1. Drepturile de proprietate intelectuală

2.1. Drepturile de autor şi/sau drepturile asupra desenelor şi modelelor industriale

S.C. HOPE FOR PAX  SRL este proprietarul acestui site. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele animate, cu sunet sau fără sunet, logo-ul (blazonul) Leaders Reunited, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea S.C. HOPE FOR PAX  SRL sau a unor terți care au autorizat S.C. HOPE FOR PAX  SRL să le utilizeze.

Toate informațiile și produsele prezentate pe acest site sunt protejate în conformitate cu reglementările referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturile de proprietate intelectuală privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.

Reproducerile, digitale sau pe hârtie, ale site-ului sus menționat şi/sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de produse și servicii care sunt reproduse pe site sunt autorizate numai cu condiția ca acestea să fie destinate unei utilizări strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să fie conforme reglementărilor referitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare ori modificare parțială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu sau pe ce suport, a diverselor articole, informații, lucrări şi modele de produse și servicii care îl compun, fără a se fi obținut în prealabil autorizația de la S.C. HOPE FOR PAX  SRL, este strict interzisă, conform legislaţiei în vigoare.

2.2. Drepturile de marcă

Denumirea Leaders Reunited este protejată, ca nume de domeniu (www.LeadersReunited.com).

Alte mărci pot fi, de asemenea, menționate pe site; ele vor fi, în general, identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de S.C. HOPE FOR PAX  SRL, fie cu autorizația titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse de Leaders Reunited.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci ori a numelui de domeniu, fără să fi fost obținută în prealabil autorizarea din partea S.C. HOPE FOR PAX  SRL sau de la titularii respectivi, este interzisă de legile în vigoare.

 1. Accesul la informațiile publicate pe site

S.C. HOPE FOR PAX  SRL garantează tuturor utilizatorilor acces limitat, în interes personal, pe site-ul LeadersReunited.com si nu le conferă drepturile de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a cesiona/vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei S.C. HOPE FOR PAX  SRL, fără acordul prealabil scris al acesteia.

Folosirea, fără acordul scris S.C. HOPE FOR PAX  SRL, a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

De asemenea, S.C. HOPE FOR PAX  SRL nu trimite e-mailuri spam.

 1. Disponibilitatea serviciului

 S.C. HOPE FOR PAX  SRL își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

S.C. HOPE FOR PAX  SRL nu este răspunzător față de utilizator, orice terț persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

S.C. HOPE FOR PAX  SRL poate schimba oricând conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin publicarea pe acest site și nu au caracter retroactiv.

 1. Accesul minorilor

Conținutul LeadersReunited.com nu este, ca regulă, destinat minorilor, dar conținutul său nu este vătămător pentru aceștia. Totuși, unele link-uri către alte site-uri ar putea conduce utilizatorul în pagini de internet care sunt nerecomandate minorilor.

Pentru a evita orice prejudiciu, vârsta minimă a utilizatorilor înregistrați în vederea publicării unor comentarii trebuie să fie de minimum 18 ani.

 1. Lipsa garanțiilor

Întregul conținut al acestui site poate fi modificat și vă este oferit „ca atare”, fără a oferi nicio garanție de niciun fel, fie ea expresă ori implicită.

 1. Protecția vieții private (Confidențialitate). Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informațiile dedicate acestui punct le puteți ciți mai jos, în secțiunea dedicată.

 1. Limitarea răspunderii pentru comentariile utilizatorilor

Utilizatorii care vizitează site-ul LeadersReunited.com pot să publice comentarii la adresa acestuia, a articolelor publicate și a produselor promovate, prin completarea unor câmpuri care se referă la nume și adresa de e-mail ale respectivelor persoane.

S.C. HOPE FOR PAX  SRL își rezervă dreptul de a ignora comentariile și mesajele cu conținut ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conțin viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, e-mail-uri în masă sau orice altă formă de spam.

Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități, fără a fi obținut în prealabil acordul acestora, vor fi sancționate în conformitate reglementările în vigoare.

 1. Limitarea răspunderii pentru linkuri către alte site-uri, server, browser 

Site-ul LeadersReunited.com este găzduit de serverele unei terțe companii. Societatea S.C. HOPE FOR PAX  SRL nu va putea fi considerată răspunzătoare pentru eventualele erori apărute pe site, indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, anumite setări sau actualizări, precum și imposibilitatea temporară de funcționare.

S.C. HOPE FOR PAX  SRL nu va putea fi considerată răspunzătoare pentru erorile apărute din cauza folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului LeadersReunited.com. De asemenea, în caz de nefuncționare a site-ului din cauza dificultăților tehnice întâmpinate de societatea terță care asigură mentenanța și găzduirea acestuia, nu va putea fi atrasă niciun fel de răspundere în sarcina S.C. HOPE FOR PAX  SRL.

S.C. HOPE FOR PAX  SRL nu poate răspunde pentru conținutul, calitatea sau natura site-urilor care pot fi accesate prin legături (link-uri) de pe site-ul LeadersReunited.com. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală aparține proprietarilor site-urilor respective.

Fără a se limita la cele mai sus menționate, S.C. HOPE FOR PAX  SRL își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

 • Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț;
 • Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
 • Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
 • Nu oferă o securitate adecvată;
 • Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;
 • Sunt licențioase ori calomnioase.
 1. Limitarea răspunderii pentru închiderea site-ului

Acest site nu este perpetuu, iar proprietarii pot lua decizia închiderii sale în orice moment.

Dacă închiderea ar fi cauzată de motive independente de voința noastră, nu vom fi răspunzători pentru eventualele daune pe care vi le-am pricinui. Dacă închiderea s-ar produce din voința noastră, vă vom anunța în mod public.

 1. Limitarea răspunderii pentru opiniile exprimate în legătură cu produsele promovate

Articolele publicate pe site-ul LeadersReunited.com sunt materiale de  autor (interviuri obținute de jurnaliștii și colaboratorii Leaders Reunited), scopul acestora fiind informarea și promovarea valorilor din domeniile Artă, Cultură și Business, știri, informații despre evenimente, proiecte speciale Leaders Reunited și ale partenerilor / clienților Leaders Reunited, alte materiale în scopul informării și promovării. Acest lucru presupune faptul că libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor şi libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public ale autorilor sunt inviolabile. Aceștia nu vor putea fi considerați răspunzători pentru prejudiciul cauzat altor persoane a căror opinie este contrară.

De asemenea, materialele care fac referire sau prezintă calitățile ori avantajele folosirii anumitor produse și / sau servicii reprezintă reflectarea opiniilor autorului, iar acesta nu poate fi responsabil pentru calitatea produselor pe care le promovează. Răspunderea pentru buna funcționare și calitățile respectivelor produse aparține în integralitate producătorilor și, după caz, furnizorilor.

 1. Litigii și dispoziții finale

Prin vizitarea site-ului LeadersReunited.com, utilizatorul se declară de acord cu faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de utilizare de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și S.C. HOPE FOR PAX  SRL (precum și asociații/partenerii/afiliații săi).

În cazul unor eventuale conflicte între S.C. HOPE FOR PAX  SRL și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă.

Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi constatată ca fiind nulă sau afectată de altă cauză de ineficacitate, indiferent de cauză, valabilitatea celorlalte clauze nu va fi afectată. Odată cu accesarea site-ului, clientul acceptă fără obiecțiuni Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind echivalentă cu cea a unui contract valabil încheiat.

Clientul își asumă în totalitate aceste riscuri, odată ce își exprimă acordul față de Termenii si condițiile site-ului LeadersReunited.com.

 1. Contact

Pentru orice neclarități, nelămuriri, observații şi sugestii, precum şi pentru sesizarea oricăror nereguli legate de funcţionarea secțiunilor, vă rugăm să ne contactați imediat. Persoană de contact: Andreea Alexe, Business Administrator, e-mail: andreea.alexe@LeadersReunited.com sau welcome@LeadersReunited.com

LeadersReunited.com este dezvoltat/operat/administrat de:

S.C. HOPE FOR PAX  SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Caracal, Jud. Olt.

****************************************************************

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. HOPE FOR PAX  SRL respectă dreptul la viață privată al persoanelor care vizitează site-ul LeadersReunited.com și care ne comunică impresiile lor pe cale electronică. Atunci când interacționați cu noi, există posibilitatea să ne furnizați informații care să ne ajute să vă identificăm (spre exemplu, nume, e-mail). Aceste informații sunt cunoscute sub denumirea de „date cu caracter personal”. Această Politică de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

 1. Datele cu caracter personal ale minorilor

S.C. HOPE FOR PAX  SRL nu solicită și nu colectează în mod intenționat date personale de la minori. În situația în care S.C. HOPE FOR PAX  SRL descoperă că a colectat în mod accidental date personale de la un minor, va elimina acele date în cel mai scurt timp posibil. Totuși, S.C. HOPE FOR PAX  SRL va putea colecta date cu caracter personal de la minori atunci când există consimţământul expres acordat în acest sens de către părinți sau reprezentanții legali.

 1. Newslettere și e-mail-uri

În cazul în care ne furnizați adresa dumneavoastră de e-mail (fie ca urmare a înregistrării pe site-ul nostrum, pentru a putea posta un comentariu, fie ca urmare a participării la concursurile pe care le organizăm prin intermediul canalelor noastre social media, menționate pe site), datele de contact pe care le furnizați vor putea fi utilizate pentru a vă trimite newsletter-uri. În plus, este posibil să primiți comunicări de prezentare a altor produse, branduri ori site-uri web. Aceste materiale se pot concretiza sub forma unui e-mail sau a unui newsletter dedicat.

Putem folosi, de asemenea, adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite comunicări tranzacționale sau administrative (de exemplu, e-mail de confirmare atunci când vă înscrieți pentru sau vă dezabonați de la o înregistrare sau activitate specifică), precum și anumite servicii legate de anunțuri (de exemplu, anunțuri despre update-uri la notificarea noastră de confidențialitate, întreruperi sau schimbări la serviciile noastre on-line sau politicile de suport tehnic sau alte modificări conexe). Împreună, aceste tipuri de comunicări sunt menționate în prezenta politică de confidențialitate ca fiind „Comunicări administrative”.

 1. Tombole, concursuri, evenimente și promoții

Pentru a vă înregistra la concursuri on-line, tombole, evenimente sau alte promoții (împreună denumite „Promoții”), vi se poate solicita să vă înregistrați pe site-ul LeadersReunited.com sau să ne furnizați anumite informații pe conturile media alocate Leaders Reunited (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, etc). Informațiile colectate în cadrul unei astfel de proiecte sunt folosite pentru a determina eligibilitatea dumneavoastră, pentru a vă notifica dacă sunteți câștigător și/sau pentru a vă livra un premiu / o informație. Dacă sunteți câștigător, anumite informații despre dumneavoastră (cum ar fi numele sau imaginea) pot fi postate pe site-ul LeadersReunited.com și/sau pe canalele social media alocate Leaders Reunited, în secțiunea relevantă și pot fi transferate companiei care oferă premiul, precum și celei care îl livrează. În cazurile de excepție în care minorilor li se permite să participe la o promoție, vom obține mai întâi acordul părinților, dacă este necesar, conform dispozițiilor GDPR.

Pentru mai multe informații despre promoții, vă rugam să consultați regulile oficiale sau detaliile publicate în secțiunea dedicată promoției respective.

 1. Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu dispozițiile GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul de acces, adică de a obține din partea S.C. HOPE FOR PAX  SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

(i). scopurile prelucrării;

(ii). categoriile de date cu caracter personal vizate;

(iii). destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;

(iv). acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(v). existența dreptului de a solicita S.C. HOPE FOR PAX  SRL rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(vi). existența dreptului de a depune o plângere în fața Autorității de supraveghere;

(vii). în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

– dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține de la S.C. HOPE FOR PAX  SRL, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;

– dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), adică dreptul de a obține din partea S.C. HOPE FOR PAX  SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, respectiv obligația S.C. HOPE FOR PAX  SRL de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care există unul dintre următoarele motive:

(i). datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(ii). dumneavoastră vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) sau cu art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(iii). dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2);

(iv). datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(v). datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine S.C. HOPE FOR PAX  SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află societatea;

– dreptul la restricționarea prelucrării, atunci când:

(i). dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pentru perioada în care S.C. HOPE FOR PAX  SRL verifică exactitatea datelor;

(ii). prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(iii). S.C. HOPE FOR PAX  SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(iv). dumneavoastră v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

– dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat S.C. HOPE FOR PAX  SRL într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea S.C. HOPE FOR PAX  SRL, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail: andreea.alexe@LeadersReunited.com sau welcome@LeadersReunited.com

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Pe site-ul LeadersReunited.com, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin ca urmare a furnizării numelui și e-mailului acestuia. Societatea S.C. HOPE FOR PAX  SRL nu poate fi considerată responsabilă pentru erorile survenite din cauza neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea numelui și e-mailului acestuia. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către S.C. HOPE FOR PAX  SRL și colaboratorii săi numai în scopul declarat al acestui site. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților îndrituite să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu reglementările în vigoare. 

 1. Tehnologiile utilizate

Informațiile pe care S.C. HOPE FOR PAX SRL le colectează prin intermediul site-ului LeadersReunited.com pot fi de două tipuri: „date cu caracter personal”, informații prin care un individ poate fi identificat și „date anonimizate”, prin care un individ nu poate fi identificat. Când vizitezi sau interacționezi cu site-ul, S.C. HOPE FOR PAX SRL și terții cu care aceasta a contractat pentru a-i oferi servicii, pot colecta informații anonimizate prin două surse: fișiere server log (fișiere de pe server) și pixel tags.

(i). Site-ul LeadersReunited.com poate utiliza tehnologii de tip cookie (Cookies sunt fișiere trimise de un server web pe calculatorul unei persoane cu scopul de a arhiva. Cookies sunt folosite de majoritatea website-urilor și ajută la simplificarea accesului continuu la un anumit website și la utilizarea acestuia. Cookies nu provoacă nicio daună sistemului de operare al computerului sau fișierelor și numai website-ul care a trimis un cookie specific poate să citească, să modifice sau să șteargă cookie-ul. În cazul în care utilizatorii nu doresc ca aceste informații să fie stocate prin cookies, majoritatea browserelor au metode simple de a permite ștergerea cookies-urilor stocate, respingerea automată a cookies sau selecția dintre acceptare și respingere).

(ii). Fișierele de pe server. Adresa dumneavoastră IP identifică un număr care este adresat automat computerului dumneavoastră prin ISP (Internet Server Provider). Acest număr este identificat și logat automat în fișierele de server ori de cate ori vizitați site-ul, împreuna cu timpul vizitei și pagina pe care o vizitați. Utilizăm adresa IP pentru a calcula nivelurile de utilizare ale Site-ului, pentru a identifica problemele cu serverele si pentru a administra site-ul. Putem, de asemenea, să folosim adresele IP pentru a comunica sau a bloca accesul vizitatorilor care nu sunt de acord cu Termenii și condițiile de utilizare. Colectarea adreselor IP este o procedură standard pe Internet și este utilizată automat de cele mai multe website-uri. În afara celor descrise la acest subpunct, S.C. HOPE FOR PAX  SRL nu va colecta datele personale individualizate, de exemplu nume, adresă, număr de telefon sau adresa de email prin această metodă, decât în cazul în care le veți furniza în mod voluntar. În cazul în care nu doriți ca aceste date sa fie colectate, vă rugăm să nu ni le transmiteți. Datele care au fost transmise – în cazul în care nu este specificat altfel – pot fi folosite în următorul mod: stocare și procesare pentru o mai bună înțelegere a nevoilor dumneavoastră și îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre; contactarea (în cadrul noutăților și promoțiilor; aceasta poate fi făcută de către terţe părţi care vor acționa conform instrucțiunilor noastre).

Informații Adiționale Stocate Automat.

În anumite condiţii, unele informații tehnice neindividualizate pot fi stocate automat, de exemplu, nu prin înregistrare, ci prin simpla vizitare a site-ului (tipul de Internet Browser pe care îl folosiți, sistemul de operare al calculatorului și domeniul site-ului de unde ați intrat pe site-ul nostru).

(iii). Informații Plasate Automat pe Calculatorul dumneavoastră – Taguri Pixel. Site-ul poate folosi aşa-numitele „taguri pixel”, „GIF-uri transparente” sau alte asemenea ajutoare (numite în mod obișnuit „taguri pixel”) pentru a aduna date statistice de bază asupra folosirii site-ului și a citatelor de reacții. Tagurile Pixel permit unui număr de vizitatori care au vizitat anumite pagini pe site să fie numărați, oferirea serviciilor de brand și analizarea eficacității promoției și a campaniilor de publicitate.

 1. Transferul datelor cu caracter personal

S.C. HOPE FOR PAX  SRL nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe, care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct dacă dumneavoastră nu v-ați dat în mod expres consimţământul în acest sens. 

Ocazional, putem derula programe comune sau co-sponsorizate, ori de promovare pe site-ul nostru cu o alta companie, organizație, societate sau o altă parte, și putem colecta și procesa informații personale. Dacă informațiile dumneavoastră personale sunt colectate de către (sau se împart cu) o altă societate decât S.C. HOPE FOR PAX  SRL, ca parte a unui astfel de proiect de promovare, vă vom anunța acest lucru la momentul colectării informațiilor dumneavoastră personale. Periodic, putem derula o promoție pe site-ul nostru, care oferă produse sau servicii de la o altă companie si veți avea posibilitatea de a opta pentru a primi informații direct de la societatea terță respectivă. Atunci când oricare dintre aceste promoții sunt puse la dispoziția minorilor, vom obține mai întâi consimţământul verificabil al părinților, înainte de schimbul de informații cu caracter personal ale minorului, conform dispozițiilor GDPR.

Atunci când desfășurăm orice campanie de promovare care implică o altă societate, putem oferi un link separat la politica de confidențialitate a acestei societăți si vă încurajam sa-l citiți înainte de a furniza orice informații personale, deoarece nu putem garanta ca aceasta a aderat la Politicile noastre de confidențialitate. Dacă nu doriți ca informațiile dumneavoastră să fie colectate de către sau în comun cu o altă societate decât a noastră, puteți alege întotdeauna să nu vă înregistrați sau să nu participați la aceste promoții, în momentul în care vă sunt solicitate informațiile cu caracter personal.

Am putea dezvălui, de asemenea, informațiile dumneavoastră personale, în cazul în care ne este solicitat acest lucru prin lege, sau în cazul in care, în opinia noastră, fundamentată pe bună-credință, o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții, sau pentru a proteja siguranța sau drepturile S.C. HOPE FOR PAX  SRL, ale clienților săi, ori ale publicului în general.

În cazul unei fuziuni sau achiziții integrale sau parțiale a S.C. HOPE FOR PAX  SRL de către o altă societate sau în cazul în care S.C. HOPE FOR PAX  SRL vinde sau înstrăinează în integralitate sau în parte societatea, dobânditorul ar putea avea acces la informațiile deținute de S.C. HOPE FOR PAX  SRL, care ar putea include informații cu caracter personal. În mod similar, informațiile personale pot fi transferate, ca parte a unei reorganizări corporative, proceduri de insolvență, sau a unui alt eveniment similar, în cazul în care este permis de/realizat în conformitate cu reglementările aplicabile.

S.C. HOPE FOR PAX  SRL nu transferă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în afara Spațiului Economic European.

 1. Securitatea datelor

S.C. HOPE FOR PAX  SRL ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră personale colectate de pe site-ul LeadersReunited.com și prin intermediul canalelor social media alocate, inclusiv în cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal și informațiilor personale colectate de la minori, chiar dacă acestea pot fi prelucrate doar în mod ocazional/accidental. Aceste eforturi includ, dar nu sunt neapărat limitate la:

(i) stocarea informațiilor dumneavoastră personale în medii de operare sigure, care nu sunt disponibile pentru public si care sunt accesibile numai angajaților sau contractorilor autorizați S.C. HOPE FOR PAX  SRL;

(ii) utilizarea unor tehnici de protecție împotriva atacurilor Distributed Denial of Service (DDoS) și,

(iii) verificarea identității utilizatorilor site-ului înregistrați înainte de a putea accesa informațiile lor personale.

 1. Sugestii sau comentarii

Dacă aveți orice întrebări, reclamații sau comentarii, cu privire la această politică de confidențialitate sau la practicile noastre de colectare a informațiilor, vă rugăm să ne contactați la welcome@LeadersReunited.com sau andreea.alexe@LeadersReunited.com .

Vă mulțumim!

Variantă actualizată – Mai 2018, S.C. HOPE FOR PAX  SRL.